OT topošie ēdināšanas speciālisti amata prasmes apgūs uzņēmumos

Ogres tehnikuma (OT) Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas Ēdināšanas pakalpojumu izglītības programmas 1.kursa audzēkņi noslēguši līgumus par darba vidē balstītu mācību nodrošināšanu.

„Darba vidē balstītās mācības nozīmē, ka jūs no pirmā kursa esat praksē pie uzņēmēja. Jūs iepazīsit uzņēmuma vidi, pildīsit tos uzdevumus, kas konkrētajā brīdi būs vajadzīgi. Jums būs savs uzņēmums, kurā jūs varēsit strādāt gan no mācībām brīvajā laikā, gan vasaras brīvlaikā. Esmu pateicīga katram sadarbības partnerim, kurš atbalsta Ogres tehnikumu, un mēs kopsadarbībā varam sasniegt ļoti augstus rezultātus,” uzrunājot audzēkņus un uzņēmējus, pirms līgumu parakstīšanas sacīja OT direktore Ilze Brante.

Līgumu parakstīja OT direktore, uzņēmuma pārstāvis, audzēkņa darba vidē balstītu mācību vadītājs no uzņēmuma puses, mācību vadītājs no tehnikuma puses, audzēknis un viņa vecāki, ja audzēknis ir nepilngadīgs.

Prakses laiks uzņēmumos ilgs no 5. līdz 31.janvārim. Darba vidē balstītas mācības ēdienu gatavošanā 136 stundu apjomā apgūs 24 audzēkņi, kuri nonāks uzņēmumos: SIA „Kalnakraučas 5”, SIA „Baltic Restaurants Latvia”, SIA „Vēl vairāk saules”, SIA „Brīvnieki M”, IK „Gamma Ā”, SIA „7 saules”, SIA „Ozoliņa konditoreja”, SIA „Kūku darbnīca”, SIA „Ogres Prestižs”, SIA “Malevss”.

„Pārsvarā tie ir lielākie Ogres novada uzņēmumi, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus. Ikšķiles novadu pārstāv SIA „Ozoliņa konditoreja”. Ogres tehnikums sadarbojas arī ar citiem Ikšķiles novada uzņēmumiem. Piemēram, restorānā „Brandīns” viens mūsu nodaļas audzēknis šobrīd atrodas praksē, bet vēl viena audzēkne jau noslēgusi darba līgumu. Uzņēmumi ir ļoti ieinteresēti, lai audzēkņi nāk pie viņiem praksē, jo darbinieki ir ļoti vajadzīgi,” norāda Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere.

Audzēkņi varēja izvēlēties uzņēmumu, kurā apgūt darba vidē balstītās mācības. Daži praktizēsies ģimenes uzņēmumos. Agris Kohanskis praktiskās iemaņas ēdienu gatavošanā apgūs Lēdmanes pamatskolas ēdnīcā. Agris prakses sākumu gaida ar patīkamām izjūtām, jo pats ir Lēdmanes pamatskolas absolvents. Skolas ēdnīcā par pavāri strādā Agra mamma, kura arī neliegs padomu.

Ogrēniete Liāna Kokina par prakses vietu izvēlējusies SIA „Ozoliņa konditoreja”, jo viņai garšojot šīs konditorejas meistaru gatavotās kūkas. Tagad Liānai pašai būs iespēja apgūt profesionālo konditoru meistarības noslēpumus. Darba vidē balstītās mācībās Liānai, tāpat kā pārējiem 1.kursa audzēkņiem, būs iespēja apgūt praktiskās iemaņas strādājošā uzņēmumā.

SIA „Ozoliņa konditoreja” ar Ogres tehnikumu sadarbojas no 2004.gada, bet kopš 2013.gadā kopīgi īsteno darba vidē balstītu izglītību.

„Sadarbībā starp mācību iestādi un uzņēmumu ir radīt interesi audzēknim, lai jaunietis saprot, kādā veidā viņš var piepildīt savus sapņus. Tas ir galvenais uzdevums, jo tad topošajam speciālistam rodas motivācija un viņš virzās uz savu mērķi,” uzsver SIA „Ozoliņa konditoreja” īpašnieks Vairis Ozoliņš.

Arī Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas profesionālo priekšmetu skolotāja Māra Strazdiņa ļoti atzinīgi vērtē šādu iespēju: „Tas ir lieliski. Esmu par to, ka audzēkņi izmēģina darbu dažādos uzņēmumos, kas ļauj uzkrāt pieredzi. Mācību iestādē lielāka uzmanība tiek veltīta teorētisko zināšanu apguvei, tāpēc ļoti nepieciešamas praktiskās iemaņas, lai kļūtu par labu speciālistu. Aizejot praksē, audzēkņi arī labāk izprot teoriju.”

Audzēkņi mācīsies četrus gadus un iegūs profesionālo vidējo izglītību un profesionālo kvalifikāciju „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”.

Ideja par šīs izglītības programmas atvēršanu, kas saskan ar darba vidē balstītu mācību uzsākšanu Ogres tehnikumā, pieder SIA „Malevss” valdes priekšsēdētājam Mārim Legzdiņam. Šogad OT diplomus saņems pirmie absolventi, kuri apguvuši profesiju darba vidē balstītās mācībās.

M.Legzdiņš atzinīgi izteicās par OT audzēkņiem un absolventiem, no kuriem daži jau strādā viņa vadītajā uzņēmumā, un aicināja jauniešus būt savas valsts patriotiem un stiprināt mūsu valsts ekonomiku.

Latvijas Darba devēju konfederācijas Reģionālās attīstības un nodarbinātības eksperte Jolanta Vjakse iepazīstināja klātesošos ar projektu, kas sekmēs darba vidē balstītu mācību attīstību.

Tuvākajā laikā līgumus par darba vidē balstītām mācībām slēgs arī citu izglītības programmu audzēkņi.