Informatīvā vecāku nedēļa Ogres tehnikumā 2017.gada 27.februāra līdz 3.martam

Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads – jaunais mācību korpuss

 

Aicinām visu izglītības programmu vecākus uz informatīvo vecāku nedēļu, kurā būs iespējams individuāli ērtākā laikā;

  • iepazīties ar mācību un audzināšanas darbu
  • individuāli pārrunāt interesējošos jautājumus ar grupas audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, nodaļas vadītāju
  • aktualitātēm tehnikumā
  • iepazīt jauno Ogres tehnikumā mācību kompleksu

 

Iepriekš lūdzam sazināties ar grupu audzinātājiem par iespējamajiem tikšanās laikiem

 

Dizaina un mākslas nodaļa

Grupas audzinātājas

Audzināmās grupas

Kontakttālrunis

Armanda Auziņa

Multimediju dizains 2.kurss MD

Video operators 3.kurss VO

Apģērbu dizains 3.kurss AD, 4.kurssAD

T.22011292

Ilze Dzirkale

Multimediju dizains 3.kurss MD

26512668

Violeta Ozola

Multimediju dizaina speciālists,

Vizuālās reklāmas noformētājs

Interjera noformētājs

Vides dizains

Video oepartors

25450895

 

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa

Grupas audzinātājs

Audzināmās grupas

Kontakttālrunis

Dmitrijs Usins

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu, ēdināšanas pakalpojumu un maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālistu grupām

29188649

 

Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa

Grupas audzinātājas

Audzināmās grupas

Kontakttālrunis

Inga Ieraga

Elektronikas tehniķis 3.kurss 2ET

22481573

Gunta Āmane

Datorsistēmu tehniķis

Elektronikas tehniķis

22045503

Tatjana Skābarde

Grāmatvedis

Klientu apkalpošanas speciālists

Elektronikas tehniķis 2.kurss 1ET

25412721

 

Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļa

Grupas audzinātājas

Audzināmās grupas

Kontakttālrunis

Vija Vīksna

Mežsaimniecības tehniķis

Mēbeļu galdnieks

Namdaris

29448093

Antra Rišē

Meža mašīnu operators

Meža mašīnu mehāniķis

26321823