Ogres tehnikumā noslēgušās Absolventu dienas

Ogres tehnikumā nedēļas garumā audzēkņi tikās ar absolventiem un uzklausīja viņu veiksmes stāstus.

Cikla noslēdzošajā pasākumā ar OT absolventiem tikās Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas audzēkņi, kuri apgūst elektroniku, datortehniku, grāmatvedību un klientu apkalpošanu. Tāpēc arī ciemiņu profesiju saraksts ir tikpat daudzveidīgs.

Ar jauniešiem pieredzē dalījās datorsistēmu tehniķu programmas absolventi Reinis Jānis Silavs, Andris Strelčs un Mārtiņš Švirksts, grāmatvedības programmas absolventes Lelde Ķuze un Kristīne Šleinus, kā arī klientu apkalpošanas programmas absolvente Kristiāna Švanka.

Visas minētās profesijas ir ļoti pieprasītas darba tirgū. OT absolventi strādā valsts pārvaldē, privātajā sektorā, starptautiskos uzņēmumos, veido savus uzņēmumus.


Starp citu, arī OT pedagogu un speciālistu vidū ir šīs nodaļas absolventi. Inga Ieraga kļuvusi par profesionālo priekšmetu pedagogu un māca topošos elektroniķus, Iveta Ozoliņa ir personāla speciāliste, Kristīne Buče – galvenā grāmatvede, Laura Mazure - lietvede.

 

"Viss, ko es esmu tehnikumā iemācījusies, man līdz šim laikam ir noderējis. Piemēram, pamatlietas lietvedībā. Mani nav iespējams pārliecināt par lietvedības dokumentu sagatavošanu neatbilstoši pieņemtajiem likumiem, jo es zinu, kā tam jābūt. Arī studēt augstskolā ir daudz vieglāk," atklāj K.Švanka.

Kristiāna studē Banku augstskolā uzņēmējdarbību, un tā nav nejaušība, jo, mācoties Ogres tehnikuma 4.kursā viņai jau bija savs uzņēmums, kas specializācijas IT jomā.

Kristiāna, kura mācību laikā tehnikumā bija ļoti aktīva – dziedāja ansamblī un solo, lasīja dzeju, piedalījās dažādos starptautiskos projektos, aicināja jauniešus izmantot mācību iestādes dotās iespējas. Absolvente arī atgādināja audzēkņiem par nepieciešamību mācīties svešvalodas, tajā skaitā krievu valodu.


Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka teica paldies arī audzēkņiem, kuri šobrīd loti labi mācās, piedalās olimpiādēs un konkursos.


"Tā jau ir sena tradīcija, ka mēs tehnikumā sveicam labākos audzēkņus. Es ceru, ka arī Absolventu dienas Ogres tehnikumā kļūs par tradīciju. Audzēkņiem tā ir iespēja dzirdēt absolventu stāstus un pieredzi, uzdot jautājumus, noskaidrot sev svarīgas lietas un izdarīt secinājumus. Varbūt kāds no pašreizējiem audzēkņiem būs vēl veiksmīgāks savā karjerā, nekā uz šo tikšanos uzaicinātie viesi," norāda A. Lukašenoka.