Ogres tehnikuma dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi tiekas ar uzņēmējiem

Ar pasākumu Dizaina un mākslas nodaļā noslēgušās Ogres tehnikuma (OT) Uzņēmēju – Atvērto durvju dienas.

"Uzņēmēju dienas dod iespēju gan esošajiem, gan topošajiem audzēkņiem ieklausīties nozares speciālistu viedoklī, gūstot atziņas, kas noderēs tālāk karjeras izaugsmē. Pasākumi nedēļas garumā notika visās tehnikuma nodaļās. Gan audzēkņi, gan pedagogi ir ļoti gandarīti par iespēju tikties ar uzņēmējiem," norāda OT direktores vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā Baiba Liepiņa.

B.Liepiņa iepazīstināja Uzņēmēju – Atvērto durvju nedēļas dalībniekus ar Ogres tehnikuma vēsturi, attīstību un nākotni, bet Dizaina un mākslas nodaļas vadītāja Velga Kaļeiņikova informēja par nodaļā apgūstamajām programmām. Tās pavisam ir sešas – Apģērbu dizains, Interjera dizains, Vizuālās reklāmas noformētājs, Multimediju dizaina speciālists, Vides dizaina speciālists un Video operators.

"Pavisam nesen Absolventu dienās mēs tikāmies ar nodaļas absolventiem, bet šodien pie mums ieradušies ļoti īpaši viesi – atzīti un populāri dizaina jomas pārstāvji," teica V.Kaļeiņikova.


Ar tehnikuma audzēkņiem un Atvērto durvju dienas apmeklētājiem tikās radošās apvienības "Skudras Metropole" producente Gundega Skudriņa, ilustratore, grafikas dizainere Linda Gobeta, dizaina uzņēmums "Purpurs" pārstāve Beāte Dronka un dizainers Egīls Mednis.


Pasākuma dalībnieki varēja uzzināt par multifunkcionālu pieeju savu zināšanu, prasmju un talantu izmantošanā, kā attīstīt savu radošumu, kā, uzturot spēkā kultūras tradīcijas un sekojot laikmetam, atrast moderno latviskumu, kā uzdrīkstēties studēt ārzemēs, un atgriežoties Latvijā, uzsākt veiksmīgu biznesu.


Profesionāļu aizraujošos stāstos klausījās ne tikai Dizaina un mākslas nodaļas audzēkņi, bet arī skolēni no vispārizglītojošām skolām. "Uz Uzņēmēju un Atvērto durvju dienām OT Dizaina un mākslas nodaļā bija ieradušies ap pussimts skolēnu no Zigfrīda Annas Meirovica Kabiles pamatskolas, Jelgavas Mākslas skolas, Jelgavas 4.vidusskolas, Jēkabpils 2.vidusskolas, Gulbenes 2.vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas. Strenču novada vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Brocēnu vidusskolas un, protams, Ogres novada vispārējās izglītības iestādēm. Pavisam nedēļas laikā Uzņēmēju – Atvērto durvju dienas apmeklējuši ap 150 skolēniem no visas Latvijas," informē projektu vadītāja tālākizglītības jomā Anita Stikute.


Viesi iepazinās arī ar Ogres tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļu, kur profesionālās gudrības apgūst topošie dizaineri. G.Skudriņa pauda gandarījumu, ka Latvijā ir profesionālās izglītības iestāde, kurā radīti tik labi apstākļi nākamo speciālistu izaugsmei un attīstībai.