Ogres tehnikumā pirmie diplomus saņem mežinieki

29.jūnijā Ogres tehnikuma (OT) izlaidumu maratonu atklāja Mežsaimniecības un kokapstrādes nodaļa, kuru šogad absolvē 48 jaunie speciālisti.

Šogad Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļu absolvēja 20 meža mašīnu operatori, 16 mežsaimniecības tehniķi, 13 meža mašīnu mehāniķi, 4 mēbeļu galdnieki un 5 namdari.

Absolventus sveica OT direktore Ilze Brante:"Šodien ir noslēdzies ļoti būtisks posms jūsu dzīvē, jo jūs stāvat izvēles priekšā – uzsākt darba gaitas vai turpināt mācības augstākajās izglītības iestādēs vai darīt to vienlaikus. Mums katram ir dotas iespējas, izmantosim tās. Nekad nesakiet – es nevaru, bet es daru un varu izdarīt!"

Četru mācību gadu laikā Ogres tehnikumā audzēkņi ieguvuši profesionālo vidējo izglītību un meža mašīnu operatora, meža mašīnu mehāniķa, mežsaimniecības tehniķa, mēbeļu galdnieka un namdara profesionālo kvalifikāciju.

"Meži aizņem vairāk nekā pusi no Latvijas teritorijas, un, lai kur jūs būtu, vienmēr sastapsities ar mežiem un kokiem. Novēlu, lai tās zināšanas, kuras ieguvāt tehnikumā, palīdzētu vairot šo bagātību," vēlēja OT Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis.

Pamatojoties uz pagājušajā gadā noslēgto sadarbības līgumu starp Ogres tehnikumu un Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), pieciem OT Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas absolventiem tiek piešķirta iespēja studēt LLU Meža fakultātes budžeta grupā.

Izvērtējot audzēkņu sasniegumus mācībās un ārpusstundu aktivitātēs, šāda iespēja šogad dota mežsaimniecības tehniķiem: Edgaram Bailītim, Jānim Krupņikovam, Tomasam Rudzinskim, Rihardam Zalužinskim, kā arī meža mašīnu operatoram Pāvelam Rigalovam.

Diplomus par profesionālo vidējo izglītību absolventiem izsniedza OT direktore Ilze Brante, Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas vadītājs Klāvs Miezis un grupas audzinātājas – Vija Vīksna un Antra Rišē.

Labākie audzēkņi reizē ar diplomu saņēma arī Pateicību par ieguldījumu Ogres tehnikuma attīstībā un Goda žetonu.

Pirms diplomu izsniegšanas OT direktore Ilze Brante nolasīja apsveikuma tekstu un pasniedza Ministru prezidenta Māra Kučinska Atzinības rakstu Meža mašīnu operatoru absolventam Andrim Ratniekam.

Augstais novērtējums valsts mērogā apliecina, ka arī profesionālajā izglītības iestādē var sasniegt izcilus rezultātus vispārizglītojošos priekšmetos. "Centos, mācījos, darīju, cik spēju. Ogres tehnikumā ir ļoti pretimnākoši pedagogi, lielu uzmanību pievērš tieši praktiskajām apmācībām. Iegūtais diploms par profesionālo vidējo izglītību man dod stabilitāti un pārliecību, kas, manuprāt, noderēs turpinot mācības augstākajā mācību iestādē," atklāja A.Ratnieks.

Arī Ikšķiles novada pašvaldības izglītības speciāliste Ieva Rasima, sveicot absolventus, pauda gandarījumu, ka jaunieši Ogres tehnikumā ieguvuši zināšanas, kas ir konkurētspējīgas darba tirgū nodrošinās un pavērs lieliskas karjeras iespējas.

I.Brante pateicās pedagogiem, vecākiem, sadarbības partneriem Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldībām un uzņēmējiem – visus, kuri palīdzējuši audzēkņiem iegūt kvalitatīvu izglītību. OT direktore īpaši atzīmēja to uzņēmēju ieinteresētību, kuri pirms četriem gadiem iesaistījās darba vidē balstītu mācību projektā un pieņēma topošos namdarus un mēbeļu galdniekus praktiskajās mācībās, sasniedzot augstus profesionālos rezultātus.

„Tam ir ļoti liela nozīme, ka audzēkņi apgūst profesiju sadarbībā ar darba devēju. Namdari, kuri praktizējās pie uzņēmēja Tāļa Salas zemnieku saimniecībā "Saliņas", ieguvuši vēl vienu profesionālo kvalifikāciju – "Būvkonstrukciju montētājs". Trīs audzēkņi – Niks Derkins, Raitis Kažociņš, Krišjānis Ranka - ieguva arī Latvijas Amatniecības kameras Zeļla diplomu," uzsvēra I.Brante.

Absolventi teica paldies pedagogiem, audzinātājām un vecākiem, kā arī paši saņēma apsveikumus, ziedus un dāvanas šajā tik nozīmīgajā dzīves brīdī.