Ogres tehnikuma absolvents izlaidumā saņem darba līgumu no AS "HansaMatrix"

Ogres tehnikumā (OT) aizvadīts Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas izlaidums, kurā diplomus par profesionālo vidējo izglītību un profesionālo kvalifikāciju saņēma 57 jaunie speciālisti.

Absolventus sveica OT direktore Ilze Brante, novēlot izvirzīt un sasniegt augstus mērķus, jo diploms par profesionālo vidējo izglītību ir tikai sākums tālākai izglītībai un profesionālai izaugsmei.

Arī Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa vēlēja absolventiem neapstāties pie sasniegtā:"Šis ir tikai pakāpiens ceļā uz jūsu sapni. Jo vairāk jūs sapņosiet, jo vairāk jūs sasniegsit!"

Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļu šogad absolvēja 26 datorsistēmu tehniķi, 8 elektronikas tehniķi, 19 klientu apkalpošanas speciālisti un 4 grāmatveži.

Diplomus izsniedza Ogres tehnikuma direktore Ilze Brante, Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītāja Aļona Lukašenoka, grupas audzinātājas Tatjana Skābarde un Gunta Āmane.

Labākie audzēkņi reizē ar diplomu saņēma arī Pateicību par ieguldījumu Ogres tehnikuma attīstībā un Goda žetonu.

Divi šīs nodaļas absolventi – klientu apkalpošanas speciāliste Iluta Tauriņa un datorsistēmu tehniķis Kristaps Cerminieks – par augstiem sasniegumiem mācībās apbalvoti ar Ministru prezidenta Māra Kučinska Atzinības rakstu. Jau ziņots, ka šādu pašu apbalvojumu Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas izlaidumā saņēma arī meža mašīnu operators Andris Ratnieks.

I.Brante atgādināja, ka elektronikas tehniķi, kuri šogad absolvē Ogres tehnikumu, bija to audzēkņu skaitā, kuri pirms četriem gadiem, pirmie Latvijā uzsāka darba vidē balstītas mācības. Tas viņiem deva iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju un sasniegt augstus rezultātus dažādos profesionālajos konkursos.

Elektronikas tehniķis Sandis Mālnieks, kurš ar labiem panākumiem piedalījies profesionālajos konkursos, arī kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja ar vērtējumu "izcili".

 

Absolventus sveica AS "HansaMatrix" valdes loceklis, viceprezidents Alvis Vagulis, kura uzņēmumā topošie elektronikas tehniķi četrus gadus apguva darba vidē balstītas mācības.

"Mums visiem ir liels prieks par to, kas līdz šim izdarīts. Pirms četriem gadiem audzēkņi sāka apgūt profesiju citādāk, nekā tas bija darīts iepriekš. Izglītības iestādēs māca teoriju, bet, kad jaunieši nokļūst uzņēmumā, viņi mācās strādāt praktiski. Izaugsme ir acīmredzama, par to liecina arī panākumi konkursos un starptautiskos projektos. Arī kvalifikācijas eksāmenu komisija apstiprināja, ka audzēkņu zināšanu līmenis ir uzskatāmi audzis, pateicoties darba vidē balstītām mācībām. Mēs, uzņēmēji, esam gandarīti par sasniegto un turpināsim īstenot darba vidē balstītās mācības. Šie absolventi būs daudz konkurētspējīgāki par citiem speciālistiem darba tirgū, un viņiem tiks nodrošināts labi atalgots darbs tepat Latvijā."

Šie A.Vaguļa vārdi guva apstiprinājumu jau pēc neilga brīža. AS "HansaMatrix" personāla vadītāja Diāna Urtāne pasniedza darba līgumu Aigaram Grišuļenokam, kurš veiksmīgi pabeidzis darba vidē balstītas mācības elektronikas tehniķa specialitātē.

"Tas ir lielākais sasniegums, ka audzēknis var absolvēt tehnikumu ar darba līgumu kabatā," novēlot veiksmīgu karjeras sākumu, sacīja D.Urtāne.