Karjeras attīstības atbalsta pasākums “ Savas karjeras kalējs”

2017.gada 23.oktobrī Ogres tehnikuma 3. un 4. kursu audzēkņiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Savas karjeras kalējs" ar mērķi apzināties pašvērtējuma un pašcieņas nozīmīgumu veiksmīgas un stabilas karjeras veidošanas procesā. Karjeras konsultanta Mārtiņa Geidas stāstījumā tika diskutēts par tādām tēmām kā darba tirgus aktualitātes un atalgojums, pašvērtējuma un pašcieņas ietekme uz stabilu, veiksmīgu karjeru, kā arī pašcieņas līmeņa izvērtēšana cilvēka ķermeņa valodā, virtuālā tēla salīdzināšana ar tēlu dzīvē, ko par cilvēku liecina viņa ķermeņa valoda. Teorija mijās ar praktiskiem vingrinājumiem pašvērtējuma un pašcieņas uzlabošanai. Jaunieši smējās, piedalījās diskusijā, guva gandarījumu par lieliski pavadītu pēcpusdienas laiku.