IZSTĀDE - PRETĒJĀS PUSĒS: LATVIJAS KARAVĪRI OTRAJĀ PASAULES KARĀ

Ogres tehnikumā no 2017.gada 10.novembra līdz 24.novembrim ir apskatāma Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas sagatavotā ceļojošā izstāde „Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā".

Otrā pasaules kara laikā (1939. – 1945.) tiek iznīcināts Latvijas valstiskums un armija. Latvijas iedzīvotāji tika iesaistīti karadarbībā divu totalitāru valstu – nacistiskās Vācijas un PSRS bruņotajos spēkos. Izstāde atklāj karavīru motivāciju, cīņas un ikdienu, karojot frontes abās pusēs – gan padomju, gan vācu karaspēkā. Izstāde parāda, kā karš skāra sieviešu dzīves un kā iedzīvotāji pretojās okupācijas varām. Atsevišķas planšetes veltītas karavīru likteņiem pēc kara un sabiedrības pretrunīgajiem vērtējumiem.

Izstādes veidošanā izmantots plašs avotu klāsts – attēli, fotogrāfijas, plakāti, karikatūras un dokumenti no Latvijas Okupācijas muzeja, citu muzeju un arhīvu krātuvēm.

Pedagogiem ir sagatavots arī metodiskais materiāls kā strādāt ar izstādes materiālu un audzēkņi var pārbaudīt savas zināšanas.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas okupācijas muzeju.

Direktores vietniece kultūrizglītības un audzināšanas jomā Armanda Auziņa.