Uzņēmēji Ogres tehnikumā apgūst pedagoģijas pamatus

14. un 15.novembrī Ogres tehnikumā (OT) notika profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas "Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai" klātienes nodarbības.

"Uz kursiem aicināti uzņēmēji un uzņēmumu pārstāvji, kas vēlas īstenot darba vidē balstītu mācību vadīšanu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Ministru Kabineta noteikumi paredz, ka, lai uzņēmuma darbinieks varētu nodrošināt darba vidē balstītas mācības, viņam jāapgūst pedagoģijas pamati darbā ar jauniešiem. Kursus uzņēmējiem un uzņēmumu darbiniekiem organizē Valsts izglītības satura centrs ar ESF finansiālu atbalstu projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" ietvaros. Pabeidzot kursus, dalībnieki saņems apliecības, kas dod tiesības īstenot darba vidē balstītas mācības," norāda projekta profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja Kristīne Bulka.

Ogres tehnikums bija pirmā profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas "Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu mācību īstenošanai" nodarbību norises vieta. Kursu dalībnieki tika aicināti no Ogres novada un tuvākās apkārtnes, jo projekta mērķis ir nodrošināt mācības iespējami tuvāk uzņēmumu darbības vietai. "Ogres tehnikumam ir profesionālās izglītības kompetences centra statuss, kā arī uzkrāta nozīmīga pieredze sadarbībā ar uzņēmumiem darba vidē balstītu mācību īstenošanā," apmācību norises vietas izvēli skaidro K.Bulka.

OT sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju īsteno projektu "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos". 2016./2017.mācību gadā OT sadarbībā ar 110 uzņēmumiem darba vidē balstītās mācībās bija iesaistījis 281 audzēkni.

"Mēs apzinājām visus uzņēmējus, ar kuriem tehnikumam šobrīd ir sadarbība, un aicinājām piedalīties nodarbībās. Ogres tehnikums atbalsta šī projekta īstenošanu un iesaistās tajā, jo mēs esam ieinteresēti, lai uzlabotos sadarbība ar uzņēmējiem un attīstītos darba vidē balstītās mācības," norāda OT direktores vietniece izglītības jomā Ilze Dzirkale. "Jo uzņēmēji būs izglītotāki pedagoģijas jomā, jo tas būs lielāks ieguvums arī tehnikumam un mūsu audzēkņiem. Mums ir ļoti svarīgi, lai jaunieši iegūst labas prakses vietas un kvalitatīvu izglītību."

Kursos piedalījās 23 uzņēmumu pārstāvji, tostarp no z/s "Turbas", SIA "Fazer Latvija", SIA "Malevss", SIA "Rimi Latvija", I.K. "Gamma-Ā" un citiem, kuros tiek īstenotas OT audzēkņu darba vidē balstītas mācības.

Viens no ilggadīgākajiem OT sadarbības partneriem ir SIA "NT piedzīvojumi", kurā jau 10 gadus praktiskās iemaņas gūst topošie datorsistēmu tehniķi.

"Mērķis ir apgūt jaunas zināšanas, jo mūsu uzņēmumā regulāri nāk praktikanti no Ogres tehnikuma. Praktiskā pieredze darbā ar tehnikuma audzēkņiem ir liela, bet tagad to varēs papildināt ar teorētiskajām zināšanām pedagoģijā," atklāj SIA "NT piedzīvojumi" valdes loceklis Andis Plakans.

Savukārt SIA "Wisher Eneterprise LV", kurā ietilpst viesnīcas "Ibis", "Mercure" un "Pullman", četrus OT audzēkņus darba vidē balstītās mācībās šogad uzņems pirmo reizi. Tāpēc uz kursiem bija pieteicies uzņēmuma pārstāvis Kaspars Linkēvičs.

"Mēs būtu ieinteresēti, lai vēl vairāk uzņēmēju vēlētos apgūt pedagoģijas pamatus, jo novembra beigās 50 Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas audzēkņi, kuri apgūst viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu programmas, iesaistīsies darba vidē balstītās mācībās. Šobrīd mūsu nodaļa aktīvi sadarbojas ar 40 uzņēmumiem," stāsta OT Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļas vadītāja Ineta Rumpētere.

Profesionālās pilnveides 32 stundu programmā, kas ir saīsinātais kurss, ietvertas 16 stundu klātienes nodarbības un 16 stundas atvēlētas praktiskajām nodarbībām.

Lekcijas lasīja Latvijas Darba devēju konfederācijas ESF projekta "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" Apakšprojekta vadītāja Sanita Bērziņa, SIA "Baltic Bright" Starptautisko projektu vadītāja Vita Žunda un ZA Latvijas Zinātnes padomes eksperte Sporta zinātnē Agita Ābele.

Divu dienu laikā kursu dalībnieki uzzināja, kas ir darba vidē balstītas mācības, kā tās plānot un organizēt, kā novērtēt audzēkņa paveikto, kādam jābūt pašam darba vidē balstītu mācību vadītājam, kā arī iepazinās ar komunikācijas pamatlikumiem un veidiem – kā runāt un klausīties, saskarsmi – kā atbalstīt audzēkni DVB mācību laikā, konstruktīvu kritiku – kā pateikt, lai neizvainotu un citiem praktiskajā darbā noderīgiem ieteikumiem.