9. novembrī 4RD kurss viesojās Jelgavas tipogrāfijā

Pasākuma pirmajā daļā Juris Valdmanis - Iespieddarbu sagatavošanas nodaļas vadītājs stāstīja un rādīja kā labāk strādāt ar failiem, kā saprast, kas notiek ar krāsu, kamēr tā nonāk no digitālā datorsalikuma līdz rokās paņemamam, taustāmam drukas darbam. Stāstīja, kas jāņem vērā, lai drukas procesā tiktu saražots vēlamais rezultāts, ko dizaineris un klients ir iecerējuši.

Otrajā mācību ekskursijas daļā ražošanas vadītāja Anete Andersone-Dreimane izrādīja un izskaidroja kādi ražošanas procesi notiek tipogrāfijas cehā, kāda ir grāmatas ražošanas secība, kādas mašīnas un darbu veidi ir jāpielieto, lai dizainera iecere taptu realizēta.

Redzot kā top grāmatas un citi drukas darbi, dizainers labāk var iztēloties, kas notiks ar viņa idejām, vai tās ir profesionāli realizējamas. Redzot drukas darbus dažādas izpildes stadijās, labāk ir izprotamas tehniskās prasības un to jēga, kas motivē sagatavot failus tehniski pareizi un censties izprast nozares profesionālos noteikumus un prasības.

Tehnikumā visi atgriezās dažādu ideju pilni un iedvesmoti darboties un strādāt grafikas dizaina laukā.

Materiālu sagatavoja Dace Runča, Reklāmas dizaina profesionālo priekšmetu pedagogs