Informatīvā vecāku nedēļa no 25. līdz 29.martam

Informatīvā vecāku nedēļa Ogres tehnikumā
2019.gada 25.marta līdz 29.martam

Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads

 

Aicinām visu izglītības programmu vecākus uz informatīvo vecāku nedēļu, kurā būs iespējams individuāli ērtākā laikā;

  • iepazīties ar mācību un audzināšanas darbu
  • individuāli pārrunāt interesējošos jautājumus ar grupas audzinātāju, priekšmetu skolotājiem, nodaļas vadītāju
  • iepazīt jauno Ogres tehnikuma mācību kompleksu un uzzināt vairāk par turpmākajiem attīstības plāniem
  • uzzināt par atbalsta iespējām ESF projektā 8.3.4.0. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

 

Iepriekš lūdzam sazināties ar grupu audzinātājiem par iespējamajiem tikšanās laikiem

 

Dizaina un mākslas nodaļa

Grupu audzinātājas

Audzināmās grupas

Kontakttālrunis

Tatjana Skābarde

Multimediju dizains (1.- 2.kurss)

25412721

Violeta Ozola

Multimediju dizains (3.kurss)

Vizuālās reklāmas noformētājs (1.-4.kurss)

Interjera noformētājs (1.-4.kurss)

Vides dizains (1.-3.kurss)

Video operators (1.-4.kurss)

29514403

 

Viesnīcu un restorānu pakalpojumu nodaļa

Grupu audzinātājs

Audzināmās grupas

Kontakttālrunis

Dmitrijs Usins

Viesmīlības pakalpojumu speciālists (2.-4.kurss)

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (1.-4.kurss)

29188649

Gunta Āmane

Viesmīlības pakalpojumu speciālists (1.kurss)

22045503

 

Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļa

Grupu audzinātājas

Audzināmās grupas

Kontakttālrunis

Gunta Āmane

Datorsistēmu tehniķis (1.-4.kurss)

Elektronikas tehniķis (1.-3.kurss)

22045503

Tatjana Skābarde

Grāmatvedis (1.-4.kurss)

Klientu apkalpošanas speciālists (1.-4.kurss)

Elektronikas tehniķis (4.kurss )

25412721

 

Mežsaimniecības, kokizstrādājumu un medību nodaļa

Grupu audzinātājas

Audzināmās grupas

Kontakttālrunis

Vija Vīksna

Mežsaimniecības tehniķis (1.-4.kurss)

Mēbeļu galdnieks (1.,2.,4.kurss)

Namdaris (1.,2.,4.kurss)

29448093

Anita Stikute

Meža mašīnu operators (1.-3.kurss)

Meža mašīnu mehāniķis (1.-3.kurss)

Mēbeļu galdnieks (3.kurss)

Namdaris (3.kurss)

29182809

Dmitrijs Usins

Meža mašīnu operators (4.kurss)

Meža mašīnu mehāniķis (4.kurss)

29188649