Jauniešu garantija

OGRES TEHNIKUMS īsteno Eiropas Savienības fondu darbības programmas projektus:

 

 • “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001);
 • “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide ” (vienošanās Nr. 8.4.1.0./16/I/001) “.

 
2017. gada 1. septembrī mācības tika uzsāktas šādās izglītības programmās:

 • “Mežsaimniecības tehnika”, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators, mācību ilgums 1,5 gadi;
 • “Datorsistēmas”, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis,

mācību ilgums 1,5 gadi.

 

Sākusies uzņemšana mācībām 2018./2019.māc.gadā šādās profesionālās izglītības programmās:

Izglītības programma

Profesija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Uzņemšanas termiņš

Mežsaimnīecības tehnika

Kokvedēja automobiļa vadītājs

1 gads

Vidējā izglītība

No 21 gada vecuma, ar B kategorijas autovadītāja tiesībām

 

Līdz 24.08.2018.

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Šuvējs

1 gads

Pamata vai vidējā izglītība (no 17 gadu vecuma)

Līdz 24.08.2018.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Lietvedis

1 gads

Vidējā izglītība

Līdz 24.08.2018.

Kokizstrādājumu izgatavošana

Kokapstrādes iekārtu operators

1 gads

Pamata vai vidējā izglītība (no 17 gadu vecuma)

 

Līdz 24.08.2018.

Foto pakalpojumi

Fotogrāfs

1 gads

Vidējā izglītība

Līdz 24.08.2018.

Programmu īstenošanas forma

Klātiene

Iegūstamais izglītības dokuments

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (tehnikuma veidlapa).
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u).
 • 4 fotokartītes 3x4 cm
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu)


Dokumentus pieņem:
darba dienās no 8:30 līdz 17:00, adrese: Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 211. kabinets.

Tālrunis uzziņām: +371 29996675

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI:

Vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un nestrādā;
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.


Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.


Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā.

Kāda iepriekšējā izglītība nepieciešama?

 • 1 gada izglītības programmās (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (2.PKL/3.LKI)) vari uzsākt mācības, ja Tev ir pamatizglītība, vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība (pēc 9. vai 12. klases).


JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS:


Kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?


Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles),
 • tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē,
 • nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.


Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes,
 • tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams,
 • tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

 

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

 

 

Aktualitātes

Ogres tehnikumā tālākizglītības seminārā apgūst jaunākās meža mašīnas 24.novembrī Ogres tehnikumā (OT) viesojās Zviedrijas meža tehnikas ražotāju firmas "EcoLog" pārstāvji, lai informētu topošos meža mašīnu operatorus par jaunākajiem ražojumiem. "Vēlamies iepazīstināt Ogres tehnikuma audzēkņus ar firmas "EcoLog" mežistrādes tehniku, kas līdz šim nav bijusi izplatīta Latvijas tirgū. Arī simulators, ... Lasīt tālāk
Lekcija “Darbs mūsdienu mežizstrādes uzņēmumā ” 06.novembrī projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros Ogres tehnikumā notika pasākums-lekcija. SIA „MEŽA UN KOKSNES PRODUKTU PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS INSTITŪTS" lektors Egils Sausserdis meža mašīnu operatoru mācību centra instruktors, 1MT, 2 MT, 3MT, 1MH, 1MO, 2MH un ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikuma ESF finansēto programmu audzēkņi saņem diplomus 27.oktobrī Ogres tehnikuma (OT) diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētas Jauniešu garantiju projekta programmu – Mežsaimniecības tehnika, profesionālā kvalifikācija meža mašīnu operators un Datorsistēmas, profesionālā kvalifikācija datorsistēmu tehniķis – audzēkņi. Absolventi un ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikuma audzēkņi un pedagogi izglītojas starptautiskā seminārā 25.oktobrī Ogres tehnikuma (OT) konferenču zālē notika starptautisks seminārs par profesionalitātes pilnveidi "Jaunākās mežistrādes tehnoloģijas – Komatsu meža mašīnas". Semināru vadīja SIA "Haitek Latvia" izpilddirektors Sergejs Sudarevs. SIA "Haitek Latvija" ir oficiālais meža tehnikas zīmola "KOMATSU" pārstāvis Latvijā. Uz seminā... Lasīt tālāk
Ogres tehnikuma audzēkņi iepazīstas ar jaunāko mežistrādes tehniku 20.oktobrī Ogres tehnikuma (OT) Mežsaimniecības un koka izstrādājumu nodaļas audzēkņi kopā ar uzņēmējiem, zemnieku saimniecību īpašniekiem un citiem meža izstrādātājiem piedalījās tālākizglītības seminārā. Seminārs "Jaunākās mežistrādes tehnoloģijas "Ponsse" meža mašīnas" notika OT pārvaldījumā esošajā mežā ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikums piedāvā daudzveidīgas izglītības iespējas 202 šī gada Ogres tehnikuma absolventu skaitā ir arī 14 Tālākizglītības nodaļas audzēkņi, kuri bija izvēlējušies atšķirīgu profesionālās izglītības ieguves veidu. Tradicionāli tehnikumā jaunieši iestājas pēc pamatskolas beigšanas un mācās četrus gadus, diendienā apmeklējot teorētiskās un praktiskās nodarbības. Ogres ... Lasīt tālāk
Ogres tehnikumā svin rudens izlaidumu 28.oktobrī Ogres tehnikumā (OT) diplomus par profesionālo vidējo izglītību saņēmuši 26 Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ... Lasīt tālāk
Sākusies ziemas uzņemšana jauniešu izglītības programmās Decembrī sākusies uzņemšana profesionālās izglītības programmās, ar profesionālo kvalifikāciju koka būvkonstrukciju un stikloto būvkonstrukciju montētājs, kurās pusotra gada laikā bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju.    Sīkāka informācija... Lasīt tālāk