Profesionālā pilnveide

Profesionālās pilnveides izglītības programmas ir paredzētas, lai izglītojamais apgūtu un pilnveidotu mainīgajām darba tirgus prasībām nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, tā palielinot viņu karjeras iespējas.

Mācību ilgums ir no 160 līdz 320 stundām atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Pēc pilnas izglītības programmas apguves tiek izsniegta valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūst klātienē un tālmācībā.

Ogres tehnikumā ir licencētas šādas profesionālās pilnveides izglītības programmas:

Programmas kods

Izglītības programma

Programmas apguves forma un īstenošanas ilgums

Licences Nr.

Izsniegšanas datums

20P623 00 4

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība

Tālmācība

160 stundas

P-15007

04.01.2017.

30P342 01 1

Praktiskais mārketings

Klātiene

160 stundas

P-15126

20.02.2017.

30P345 20 1

Projektu vadības pamati

Klātiene

160 stundas

P915115

20.02.2017.

 

 

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība”apguves kārtība Sīkāk

Meža atjaunošana, kopšana un atjaunoto meža platību aizsardzība” iesnieguma paraugs Sīkāk