Profesijas

Izglītības iestāde: OGRES TEHNIKUMS

Statuss: PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS

Licencētas un akreditētas šādas izglītības programmas:

 

Profesionālās vidējās izglītības programmas:

Izglītības programmas

Izglītības programmas licences numurs

Izglītības programmas akreditācijas termiņš

klasifikācijas kods

nosaukums

piešķiramā kvalifikācija

veids

33 623 00 1

Mežsaimniecība

Mežsaimniecības tehniķis

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14765

07.06.2018.

33 525 08 1

Mežsaimniecības tehnika

Meža mašīnu operators

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14762

23.11.2017.

33 525 08 1

Mežsaimniecības tehnika

Meža mašīnu mehāniķis

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14763

07.06.2018.

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Mēbeļu galdnieks

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14764

23.03.2020.

33 543 04 1

Kokizstrādājumu izgatavošana

Būvizstrādājumu galdnieks

profesionālās vidējās izglītības programma

P-8388

23.03.2020.

33 582 01 1

Būvdarbi

Namdaris

profesionālās vidējās izglītības programma

P-13990

12.05.2022.

33 481 01 1

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12189

06.09.2021.

33 523 02 1

Elektronika

Elektronikas tehniķis

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12193

06.09.2021

33 344 02 1

Grāmatvedība

Grāmatvedis

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12186

06.09.2021.

33 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12187

06.10.2021.

33 341 02 1

Komerczinības

Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12185

06.09.2021.

33 541 04 1

Miltu izstrādājumu ražošana

Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14070

23.03.2020.

33 811 02 1

Ēdināšanas pakalpojumi

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14480

04.12.2019.

33 811 03 1

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14481

07.12.2022.

33 214 03 1

Interjera dizains

Interjera noformētājs

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12986

27.12.2021.

33 214 04 1

Reklāmas dizains

Vizuālās reklāmas noformētājs

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12987

27.12.2021.

33 214 12 1

Multimediju dizains

Multimediju dizaina speciālists

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12990

01.12.2021.

33 214 11 1

Apģērbu dizains

Apģērbu modelētājs

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12989

01.12.2021.

33 213 01 1

Vizuālās saziņas līdzekļu māksla

Video operators

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14766

27.11.2020.

33 214 02 1

Vides dizains

Vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists

profesionālās vidējās izglītības programma

P-14512

09.05.2023.

35a 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Lietvedis

arodizglītības programma

P-12188

06.09.2021.

35a 525 08 1

Mežsaimniecības tehnika

Kokvedēja automobiļa vadītājs

arodizglītības programma

P-11166

07.07.2018.

35b 623 00

Mežsaimniecība

Mežsaimniecības tehniķis

profesionālās vidējās izglītības programma

P-10010

07.06.2018.

35b 525 08

Mežsaimniecības tehnika

Meža mašīnu operators

profesionālās vidējās izglītības programma

P-8383

23.11.2017.

35b 418 01 1

Datorsistēmas

Datorsistēmu tehniķis

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12190

06.09.2021.

35b 523 02 1

Elektronika

Elektronikas tehniķis

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12192

06.09.2021.

35b 214 04 1

Reklāmas dizains

Vizuālās reklāmas noformētājs

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12988

27.12.2021.

35b582011

Būvdarbi

Būvkonstrukciju montētājs. Specializācijas: Metāla būvkonstrukciju montētājs; Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs; Stikloto būvkonstrukciju montētājs; Koka būvkonstrukciju montētājs

profesionālās vidējās izglītības programma

P-12111

 

 

 

 

 Profesionālās vidējās izglītības programmas:

Izglītības programmas

 

 

klasifikācijas kods

nosaukums

piešķiramā kvalifikācija

veids

Izglītības programmas
licences
numurs

Licences izsniegšanas datums

30T 582 01 1

Būvdarbi

Būvkonstrukciju montētājs

profesionālās tālākizglītības programma

P-14446

15.08.2016.

20T 346 01 1

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Lietvedis

profesionālās tālākizglītības programma

P-14528

01.09.2016.


Izglītības iestādes akreditācijas lapa