Meža mašīnu mehāniķis

 

Izglītības programma

Mežsaimniecības tehnika

Iegūstamā kvalifikācija

Mežs mašīnu mehāniķis

Programma akreditēta

Līdz 2018.gada 31.jūlijam

Iepriekšējā izglītība

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas forma

Klātiene

Mācību ilgums

4 gadi

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību programmas saturs

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

 • Latviešu valoda
 • Matemātika
 • Fizika
 • Ķīmija
 • Informātika
 • Svešvalodas
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

 • Materiālu mācība
 • Elektronika un ražošanas automatizācija
 • Hidrauliskās iekārtas
 • Ceļu satiksmes noteikumi
 • Motorinstrumenti
 • Tehniskās mehānikas pamati
 • Darba aizsardzība
 • Mežsaimniecības pamati
 • Mežizstrāde
 • Tehniskā grafika
 • Meža mašīnu uzbūve un ekspluatācija
 • Meža mašīnu tehniskās apkopes un remonts

 

Kvalifikācijas prakse  ceturtā kursā 960 stundas

Profesionālās prasmes

 

 • Vizuāli noteikt mašīnas bojājumus
 • Atrast nepieciešamo informāciju
 • Organizēt savu un padoto darbu
 • Sniegt pirmo palīdzību
 • Vērtēt darbu veikšanas kvalitāti un galarezultātu
 • Racionāli izmantot resursus
 • Veikt cirsmu izstrādi ar motorzāģi
 • Ievērot darba un ugunsdrošību
 • Sagatavot ziņojumu par mašīnu tehnisko stāvokli
 • Sastādīt tehnisko apkopju grafiku
 • Sagatavot mašīnas glabāšanai
 • Izvēlēties optimālu remontdarbu tehnoloģiju
 • Veikt mašīnu sastāvdaļu demontāžu un montāžu
 • Lietot remontdarbu instrumentus un iekārtas
 • Veikt remontdarbos nepieciešamās darba operācijas
 • Asināt metālapstrādes instrumentus
 • Veikt metināšanas darbus
 • Pasūtīt materiālus, nepieciešamās detaļas un mezglus
 • Veikt mašīnu mezglu un detaļu nomaiņu vai remontu
 • Veikt mašīnu vai to sastāvdaļu piestrādi
 • Vizuāli noteikt mašīnas bojājumus
 • Atrast nepieciešamo informāciju
 • Organizēt savu un padoto darbu
 • Sniegt pirmo palīdzību
 • Vērtēt darbu veikšanas kvalitāti un galarezultātu
 • Racionāli izmantot resursus
 • Veikt cirsmu izstrādi ar motorzāģi
 • Ievērot darba un ugunsdrošību
 • Sagatavot ziņojumu par mašīnu tehnisko stāvokli
 • Sastādīt tehnisko apkopju grafiku
 • Sagatavot mašīnas glabāšanai
 • Izvēlēties optimālu remontdarbu tehnoloģiju
 • Veikt mašīnu sastāvdaļu demontāžu un montāžu
 • Lietot remontdarbu instrumentus un iekārtas
 • Veikt remontdarbos nepieciešamās darba operācijas
 • Asināt metālapstrādes instrumentus
 • Veikt metināšanas darbus
 • Pasūtīt materiālus, nepieciešamās detaļas un mezglus
 • Veikt mašīnu mezglu un detaļu nomaiņu vai remontu
 • Veikt mašīnu vai to sastāvdaļu piestrādi