Projekti

Prev Next Lapa:
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001  "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Ogres tehnikums 2017.gada 30.augustā noslēdza sadarbības līgumu Nr.P6-13/11 ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, lai īstenotu Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai". Projekta mērķis: mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības...

Lasīt vairāk

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā

2017.gada 29.decembrī 2017.gada nogalē – 29.decembrī Ogres tehnikums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 4.2.1.2/17/I/017. Projekta „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā” mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā "Ogres meža tehnikums", Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, samazinot primārās enerģijas gada patēriņu un siltumnīcefekta gāzes rādītājus, nodrošinot komforta prasībām atbilstošu...

Lasīt vairāk

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Ogres tehnikums iesaistījies ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001). Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augustam. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs. Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības...

Lasīt vairāk

Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības ies…

2017.gada 09.janvārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ogres tehnikums 2017. gada 9.janvārī parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.3.0/16/I/005.   Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/005 „Ogres tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (turpmāk tekstā - projekts) mērķis ir Ogres tehnikuma modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai, uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.   Lai nodrošinātu...

Lasīt vairāk
Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija

Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija

2014.gada 27.janvārī Ogres tehnikums noslēdza Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ogres tehnikuma infrastruktūras attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija” īstenošanu Nr. 2014/0001/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/008.   Saskaņā ar Ikšķiles novada būvvaldes 2015.gada 11.decembra aktu, kods 15000820740600, Ogres tehnikuma mācību korpuss un mācību angārs ir pieņemti ekspluatācijā!!! Projekta aktivitātes: 1.Tehnikuma rekonstrukcija un jaunas ēkas būvniecība: 1.1. Mācību korpusa rekonstrukcija; 1.2. Angāra būvniecība.     2014 III ...

Lasīt vairāk
Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” projekts „Free time activities in different interest groups”

Valsts aģentūras „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” projekts „Free time activities in different interest group…

Projekta mērķis: nodrošināt Ogres Valsts tehnikuma izglītojamajiem dalību apmaiņas projektā, kurā jaunieši dalīsies pieredzē, kā lietderīgāk un veselīgāk pavadīt savu brīvo laiku. Ar iegūto pieredzi un darba rezultātiem, kas radušies šīs nedēļas garumā, tiks iepazīstināti Portugāles bērnu nama bērni un Ogres Valsts tehnikuma izglītojamie, aicinot jauniešus izmantot savu brīvo laiku veselīgi un lietderīgi, kā arī iesaistīties dažāda veida aktivitātes un...

Lasīt vairāk
OGRES AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLAS MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA UN INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI

OGRES AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLAS MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA UN INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENO…

    Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2012.gada 30.maija vēstuli Nr. 5-10-2.6/5740 Par vienošanās Nr. 2010/0167/3DP/3.1.1.1.0/IPIA/VIAA/040 laušanu ar 2012. gada 01.jūniju ir pārtraukta projekta „Ogres Amatniecības vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana izglītības programmu īstenošanai” īstenošana.             IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ               Vienošanās Nr. 2010 / 0167 / 3DP / 3.1.1.1.0 / 10...

Lasīt vairāk
SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA

SĀKOTNĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PIEVILCĪBAS VEICINĀŠANA

  Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums (aktualizēts 31.01.2014.) Mācību rezultāti maijā     Arhīvs   2014. gada 27. novembrī norisinājās Rīgas reģiona reģionālais seminārs par ESF projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanu. Ar sniegto informāciju seminārā laikā varat iepazīties šeit.   Projekta īstenošanas rezultāti laika periodā no 02.03.2009. - 31.12.2014. ESF stipendiju saņēmušo audzēkņu...

Lasīt vairāk
IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA

IZGLĪTOJAMO INOVATĪVU UN INTERAKTĪVU PRASMJU ATTĪSTĪŠANA

Ar mērķi veicināt audzēkņu izaugsmi, nodrošināt jaunu un interesantu profesionālo prasmju apguvi 2010.gada 1.jūlijā uzsākām realizēt ESF projektu aktivitātē 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” -„Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”. Mērķa sasniegšanai projekta laikā paredzēts īstenot dažādas aktivitātes: 6 jaunu mācību moduļu izstrāde (Serveru uzstādīšana un konfigurēšana; Informācijas tehnoloģiju izmantošana elektronikas procesu, signālapstrādes tehnoloģiju virtuālai izpētei;...

Lasīt vairāk
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, PAMATPRASMJU UN KOMPETENČU APGUVE IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS KARJERAS TURPINĀŠANAI

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU, PAMATPRASMJU UN KOMPETENČU APGUVE IZGLĪTĪBAS UN PROFESIONĀLĀS KARJERAS TURPINĀŠANAI

Ogres tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru jau no 2010.gada oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001.     Projekta  ietvaros  tehnikumā jaunieši ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību var apgūt vairākas profesionālās izglītības programmas: 1) 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālās izglītības programmas (mācību ilgums – 1,5 gadi, 2120 stundas): Mežsaimniecības tehnika...

Lasīt vairāk
PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SITĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS

PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SITĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS

Projekta 5. posms: 2011. gada septembris – 2011. gada decembris Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)Līguma Nr.01- 07.2 – 5/ 20 (Reģ. Nr. 187) Lai pedagogi saņemtu atbalstu pārmaiņu apstākļos, Izglītības un zinātnes ministrija kopš 2009.gada rudens īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Pedagogu...

Lasīt vairāk
INVESTĪCIJAS OGRES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANĀ UN MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJĀ

INVESTĪCIJAS OGRES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANĀ UN MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJĀ

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2012.gada 30.maija vēstuli Nr. 5-10-2.6/5742 Par vienošanās Nr. 2010/0160/3DP/3.1.1.1.0/IPIA/VIAA/042 laušanu ar 2012. gada 01.jūniju ir pārtraukta projekta „Investīcijas Ogres Profesionālās vidusskolas infrastruktūras uzlabošanā un mācību aprīkojuma modernizācijā” īstenošana.   IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ       Vienošanās Nr. 2010/0160/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/042

Lasīt vairāk
OGRES MEŽA TEHNIKUMA MĀCĪBU KORPUSA RENOVĀCIJA UN MĀCĪBU KABINETU MODERNIZĀCIJA

OGRES MEŽA TEHNIKUMA MĀCĪBU KORPUSA RENOVĀCIJA UN MĀCĪBU KABINETU MODERNIZĀCIJA

Saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 2012.gada 04. jūnija vēstuli Nr. 5-10-2.6/5925 Par vienošanās Nr. 2010/0154/3DP/3.1.1.1.0/IPIA/VIAA/004 laušanu ar 2012. gada 06.jūniju ir pārtraukta projekta „Ogres Meža tehnikuma mācību korpusa renovācija un mācību kabinetu modernizācija” īstenošana.        IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĀ           Vienošanās Nr. 2010 / 0154 / 3DP / 3.1.1.1.0 / 10 / IPIA / VIAA / 004

Lasīt vairāk
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās

Ogres Valsts tehnikums (10.01.2011.) noslēdzis līgumu Nr. KPFI-5/39 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA ,, Vides investīciju fonds’’ par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ogres Amatniecības vidusskolas ēkās’’ īstenošanu, ko finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Projekta mērķis ir Ogres Amatniecības vidusskolā un dienesta viesnīcā samazināt siltumenerģijas patēriņu apkurei, paredzot siltumenerģijas patēriņa samazināšanu apkurei skolas ēkā...

Lasīt vairāk
Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmanto…

2011. gada 10. janvārī Ogres Valsts tehnikums noslēdza līgumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta īstenošanu Nr. KPFI – 5/12. Projekta „Ogres Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” mērķis ir oglekļa dioksīda emisijas samazināšana un zema siltumenerģijas patēriņa sasniegšanas, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus dienesta viesnīcas ēkā, kas atrodas Upes...

Lasīt vairāk