Gudrība-zināšanās, spēks-darbā

Nosaukums: “Gudrība-zināšanās, spēks-darbā”, Nr. 2017-1-LV01-KA102-035351

Projekta apraksts: īstenojot projektu, Ogre tehnikuma audzēkņiem būs iespēja pilnveidot savas profesionālās iemaņas, iegūt augstvērtīgāku izglītību un īstenot praksi izvēlētajā specialitātē internacionālā vidē, kā arī Ogres tehnikuma pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem paaugstinās prasmes un iegūs starptautiskas pieredzes apmaiņu .

Projektā būs iespēja piedalīties 38 Ogres tehnikuma 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem no 10 izglītības programmām ar iegūstamo kvalifikāciju uz šādām valstīm:

1. IP Mežsaimniecība – 10 audzēkņi uz Ungāriju, Sopronu; 

2. IP Elektronika – 2 audzēkņi uz Itāliju, Milānu;

3.IP Datorika – 4 audzēkņi uz Itāliju, Milānu;

4.IP Ēdināšana – 4 audzēkņi uz Spāniju, Malagu;

5.IP Viesmīlība– 4 audzēkņi uz Spāniju, Malagu;

6.IP Multimediju dizains - 4 audzēkņi uz Spāniju, Malagu;

7.IP Video operatori - 2 audzēkņi uz Angliju, Bornmutu;

8.IP Reklāmas dizains - 2 audzēkņi uz Angliju, Bornmutu;

9.IP Grāmatvedība - 2 audzēkņi uz Portugāli, Montijo;

10.IP Klientu apkalpošanas speciālisti - 4 audzēkņi uz Portugāli, Montijo.

images Myra-Italy colombia-146048 

Projektā plānota arī 7 pedagogu un pedagoģisko darbinieku pieredzes apmaiņa uz šādām valstīm:

1.IP Mežsaimniecība – 1 pedagogs uz Ungāriju, Sopronu; 

2.IP Elektronika un IP Datorika – 1 pedagogs uz Itāliju, Milānu;

3.IP Ēdināšana – 1 pedagogs uz Spāniju, Malagu;

4.IP Viesmīlība– 1 pedagogs uz Spāniju, Malagu;

5.IP Multimediju dizains - 1 pedagogs uz Spāniju, Malagu;

6.IP Video operatori un IP Reklāmas dizains - 1 pedagogs uz Angliju, Bornmutu;

7.IP Grāmatvedība un IP Klientu apkalpošanas speciālisti - 1 pedagogs uz Portugāli, Montijo.

 

Projekta ieviešanas periods: no 2017.gada 2.oktobra līdz 2018.gada 1.novembrim

Projekta mērķis: paaugstināt  Ogres tehnikuma audzēkņu prasmju un spēju līmeni, kas ir atbilstošs mūsdienu darba tirgus prasībām, stiprināt sadarbību starp izglītības iestādi un starptautiskiem uzņēmumiem, kā arī sekmēt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izcilību un Ogres tehnikuma internacionalizāciju, uzlabojot pedagogu un pedagoģisko darbinieku mācīšanas prasmes un iemaņas.

Projekta finansējums: EUR 117 944,00

Projekta partneri:

  1. EPD - European Projects Development Unipessoal Lda
  2. TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U.
  3. Training Vision Ltd
  4. Roth Gyula Gyakorlószakközépiskola és Kollégium
  5. Evolvo s.r.l.

2017.gada septembrī plānota projekta dalībnieku atlases konkursa nolikuma izstrāde un uzaicinājuma dalībai projektā publicēšana, sekojiet līdzi informācijai mājaslapā! 

Sīkāka informāciju par projektu varat iegūt Projektu nodaļā 229. kabinetā.