MODUVET

Nosaukums: "Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses" (MODUVET)

Projekta apraksts: Sākot ar 2015.gada septembri Ogres tehnikums ir uzsācis Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekta "Development of vocational education programme in engineering of sustainable and eco-friendly modular houses" (MODUVET) realizāciju (finansējuma līguma Nr. 2015-1-LV01-KA202-013450).

Projekta mērķis: izstrādāt, aprobēt un attīstīt novatoriskas, atzītas profesionālās izglītības mācību programmas ilgtspējīgu un videi draudzīgu moduļu māju būvniecībā, pamatojoties uz ECVET un EQAVET principiem un darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros tiks izstrādā un aprobēta profesionālās vidējās izglītības programma, kuras mācību procesa laikā tiks uzbūvēta moduļtipa ēka. 

Projekta partneri: Ogres tehnikums (Latvija), Asociācija “Latvijas Sausās būves un apdares darbu uzņēmumu un meistaru biedrība” (Latvija), SIA JuN (Latvija), Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (Austrija), Jugendförderverein Parchim / Lübz e.V. (Vācija).

Projekta ieviešanas periods: 01.09.2015.-31.08.2018.

Projekta realizācijai piešķirtais finansējums: EUR 162 600

2015./2016.gada  projekta aktivitātes

aktivitates 2015 2016

2017./2018.gadā plānotās projekta aktivitātes


REZULTĀTI

1.Izstrādāts projekta logo.

2.Izveidota projekta tīmekļa vietne, kur uz šo brīdi lietošanas tiesības ir projekta partneriem: www.moduvet.tk.

3.Notikušas starptautiskas sanāksmes:

Latvija 08/02/2016 – 12/02/2016.

               Austrija 19/03/2016 – 24/03/2016.

   4.Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

 

5.Izstrādāta modulārā profesionālās tālākizglītības programma “Būvdarbi” ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju – būvkonstrukciju montētājs 960 stundām un 2120 stundām.

6.Ir izstrādāts mācību moduļa mājas tehniskā dokumentācija, kā arī montāžas shēma.

7.Īstenot projekta ietvaros izstrādātā izglītības programma “Būvdarbi”960 stundu apjomā no 01.09.2016.-22.06.2017.

 

Erasmus logo